ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 

รอบทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 18  เมษายน 2566

ทุนเรียนฟรี 50 ทุน ปีการศึกษา 2566
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 พ.ค. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ข่าวประกาศ
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  3. รายงานงบการเงิน