อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.038616434ต่อ120

(คุณจุฑารัตน์.สมบูรณ์ธรรม)

สมัครเรียน https://admission.vec.go.th/

ทุนเรียนฟรี 50 ทุน ปีการศึกษา 2566
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 พ.ค. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ข่าวประกาศ
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  3. รายงานงบการเงิน