ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 

รอบโควตา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2566
รอบทั่วไป 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ทุนเรียนฟรี 50 ทุน ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ข่าวประกาศ
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  3. รายงานงบการเงิน