086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทร 038-611192

แฟกซ์ 038-870717

website : http://www.technicrayong.ac.th/

 

                                              แผนผังวิทยาลัย