วีดีโอแนะนำสถาบัน 


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (Sub Eng)

 


The Eastern Institute of Vocational Technology (Sub Thai)