ตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

    

ลักษณะของสัญลักษณ์    เป็นดวงตรารูปกลมมีสองชั้น

องค์ประกอบของสัญลักษณ์        ตราสัญลักษณ์ภาษาไทยเป็นวงกลมสองชั้น วงกลมชั้นในพื้นหลังเป็นสีแดง เลือดหมู ประกอบด้วยดวงตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนบันลังก์สิงห์ มีลายกนกเปลวประกอบอยู่สองข้าง ใต้เสมาธรรมจักรเป็นรูปรัศมีเปลวพระพุทธรูปใต้บัลลังก์สิงห์มีอักษร “ทุ.ส.นิ.ม.” เป็นสีทอง วงกลมชั้นนอกพื้นหลังเป็นสีขาวมีอักษรสีดำ ด้านบนมีข้อความ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกด้านล่างมีข้อความสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ      เป็นวงกลมสองชั้น วงกลมชั้นในพื้นหลังเป็นสีแดงเลือดหมูประกอบด้วยดวงตราเสมาตั้งอยู่บนบันลังก์สิงห์ มีลายกนกเปลวประกอบอยู่สองข้าง ใต้เสมาธรรมจักรเป็นรูปรัศมีเปลวพระพุทธรูป ใต้บัลลังก์สิงห์มีอักษร “ทุ.ส.นิ.ม.” เป็นสีทอง วงกลมชั้นนอกพื้นหลังเป็นสีขาวมีอักษรสีดำ ด้านบนมีข้อความ INSTITUTE OF VOCATIONALEDUCATION, EASTERN REGION ด้านล่างมีข้อความ VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION

ขนาดมาตรฐาน     ดวงตรามีขนาดมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.35 เซนติเมตร และอาจย่อหรือขยายได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นกรณี ๆ ไป

                               

                         ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์สถาบัน

                            ตราสัญลักษณ์สถาบันภาษาไทย

                    

 

                        ตราสัญลักษณ์สถาบันภาษาอังกฤษ