ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 

รอบทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 18  เมษายน 2566

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยเทนิคระยอง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  รับจำนวน 9 คน 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี รับจำนวน 26 คน 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รับจำนวน 14 คน 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล รับจำนวน 30 คน 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจำนวน 5 คน 

วิทยาลัยเทนิคบ้านค่าย
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รับจำนวน 8 คน 

วิทยาลัยเทนิคจันทบุรี
     สาขาวิชาเทคโนโลยีธุกิจดิจิทัล รับจำนวน 18 คน 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา รับจำนวน 8 คน 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รับจำนวน 9 คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
     สาขาวิชาการโรงแรม รับจำนวน 9 คน 
     สาขาวิชาการบัญชี รับจำนวน 20 คน
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับจำนวน 20 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  รับจำนวน 8 คน


รายละเอียดเพิ่มเติม    

โทร.038616343 ต่อ 120 หรือ 0957383181 (คุณจุฑารัตน์ สมบูรณ์ธรรม)
สมัครเรียน https://admission.vec.go.th/

  1. ข่าวประกาศ
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  3. รายงานงบการเงิน