ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 

รอบโควตา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2566
รอบทั่วไป 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยเทนิคระยอง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี รับจำนวน 40 คน (วิทยาลัยเทนิคระยอง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยเทนิคระยอง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยเทนิคระยอง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยเทนิคระยอง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุกิจดิจิทัล รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยเทนิคจันทบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยเทนิคจันทบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยเทนิคจันทบุรี)
สาขาวิชาการโรงแรม รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี)
สาขาวิชาการบัญชี รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  รับจำนวน 20 คน (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี))
รายละเอียดเพิ่มเติม      โทร.038616343 ต่อ 120
สมัครเรียน https://admission.vec.go.th/

  1. ข่าวประกาศ
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  3. รายงานงบการเงิน